Veilige omgeving en omgang

Veilig en vertrouwd..

Bij de Zwaluwen willen we veilig en vertrouwd kunnen genieten van onze sport. Hoe we dat doen leggen we graag aan je uit.

Samen veilig op weg.

Veilige omgeving

 

Veiligheid staat voorop bij WSV De Zwaluwen. We willen de veiligheid van onze leden en die van de andere weggebruikers zoveel mogelijk waarborgen. Daarom is het fietsen met een helm bij de Zwaluwen verplicht en hebben we nog meer regels op papier gezet. Deze zijn te vinden in het huishoudelijk reglement. “Rekening houden met andere weggebruikers”, is één van de belangrijkste punten bij veiligheid op de weg. We nemen dan ook tempo terug binnen de bebouwde kom en laten ons horen als we medeweggebruikers (met name op fietspaden) willen inhalen.

  De belangrijkste regels uit het reglement zijn:
  • We fietsen met helm.
  • We houden ons aan de verkeersregels.
  • In de bebouwde kom wordt er rustig gereden.
  • De voorrijders passen de snelheid aan: samen uit, samen thuis.
  • In het peloton fietsen betekent alert rijden, geen onnodige risico’s nemen.
  • Er worden duidelijke waarschuwingen gegeven in het peloton.
  • We rijden met wegkapiteins (herkenbaar aan een gele armband).
  • Bij meer dan 14 renners wordt het peloton gesplitst.

Veilige omgang

WSV de Zwaluwen heeft vele verschillende leden: mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Met en zonder beperking. Voor al deze mensen wil de vereniging een veilige omgeving bieden. Om dit te bereiken hebben we bijvoorbeeld omgangsregels vastgesteld, en hebben we met trainers en begeleiders een individuele gedragscode afgesproken. Van deze mensen vragen we ook een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Voor het geval er toch situaties voordoen die we niet willen, hebben we twee vertrouwenscontactpersonen. Deze mensen zijn het aanspreekpunt binnen onze sportvereniging bij klachten over ongewenst gedrag door bestuurders, leden, trainers of andere vrijwilligers.

De taak van de vertrouwenscontactpersoon is een klacht danwel melding te inventariseren met de betrokkene en daarna samen te besluiten hoe hier mee verder te gaan. Bij betrekkelijk lichte incidenten zullen de vertrouwenscontactpersonen dit zelf proberen op te lossen, bij twijfel en bij ernstige vergrijpen zullen de vertrouwenscontactpersonen helpen om contact te leggen met het NOC/NSF, die hier een speciale afdeling voor heeft. In het geval van strafbare feiten wordt de politie ingeschakeld.

Contactgegevens van de vertrouwenspersonen zijn te vinden via de contactpagina