ZAC Informatie

Categorieën

De ZAC wordt verreden in twee categorieën Als richtlijn hanteren we het volgende:

A-klasse: Elite/belofte, Junioren, Amateurs en Sportklasse
B-klasse: Masters categorieën, Dames, Nieuwelingen en Startlicentie.

In verband met werkzaamheden aan de atletiekbaan start de ZAC in 2024 het gehele seizoen om 19.15 en kan tot 19.00 voor het inrijden geen gebruik worden gemaakt van het ‘skeelerrondje’ (lus nabij inschrijving/clubhuis).

Om de B-klasse qua snelheid toegankelijk te houden gaan we in 2024 iedere avond bepalen of er voldoende B-renners aanwezig zijn voor een aparte wedstrijd (richtlijn minimaal 8 deelnemers). Een aparte wedstrijd betekent dat de B-klasse ca. 20-30 seconden start na de A-klasse en een aparte koers rijdt waarbij niet aangehaakt mag worden bij A-rijders (bijvoorbeeld bij het dubelen van het B peloton door A rijders). Dit geldt andersom ook, A-rijders mogen niet aanhaken bij B-rijders. Bij dubbelen dienen beide groepen zich zo snel mogelijk weer te splitsen (in ieder geval binnen 1 ronde). Bij aanhaken bij de ‘verkeerde’ groep volgt een waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing volgt diskwalificatie en moet de desbetreffende renner de koers verlaten. Een gediskwalificeerde renner haalt geen punten voor het klassement. Uiteraard hopen we dat dit niet nodig is en dat alle renners meewerken aan een toegankelijke ZAC.
Wedstrijdduur

Wedstrijdduur

A-klasse: 1:15 uur (circa 50 ronden)
B-klasse: 1 uur (circa 35 a 40 ronden)

Puntentelling en leiderstruien

De volgende puntentelling wordt voor zowel de A als B-klasse gehanteerd:
15.1, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en de rest van de gestarte renners 1 punt

Voor de puntentelling in de competitie doen alleen de renners mee die zich hebben ingeschreven voor de competitie en beschikken over Mylaps. Daginschrijvers doen niet mee voor de competitie, wel voor de daguitslag.

Mylaps

Er wordt gereden met Mylaps. Indien een renner niet over Mylaps beschikt/deze defect is dan kan hij/zij ter plaatse eenmalig een Mylaps chip lenen van de club. Deze chip kan niet structureel worden geleend/gehuurd, bij structureel gebruik dient een renner zelf voor een Mylaps chip te zorgen.

Inschrijven en betalen

Inschrijven en betalen voor de competitie kan via de KNWU website. Voor de competitie hoeven deelnemers zich maar eenmalig in te schrijven. Voor daginschrijving dienen renners zich vooraf in te schrijven. Bijschrijven/betalen op locatie is niet mogelijk.

Dag top 3

De top 3 van iedere week, per categorie én de leiders in het klassement vragen we om na afloop op de foto te gaan voor de borden van de sponsoren. Alle foto’s worden tegelijk gemaakt na het afsprinten van de A-categorie. De foto’s worden gepubliceerd op de Facebook/Instagram pagina van de Zwaluwen. Door middel van het inschrijven voor de wedstrijd wordt hier toestemming voor gegeven